A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak szerint:

Utógondozói ellátás

A gyámhatóság által elrendelt utógondozói ellátás keretében a fiatal felnőtt számára utógondozást és szükség szerinti ellátást kell biztosítani.

Az utógondozói ellátást a gyermekotthon, vagy utógondozói lakásotthona illetve külső férőhelye biztosíthatja.

Az utógondozói ellátást nyújtó és a fiatal felnőtt az utógondozói ellátás konkrét formájáról, módjáról és mértékéről a külön jogszabályban foglaltak szerint megállapodást köt.

Ha a törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért térítési díjat kell fizetni az ellátást igénybe vevő nagykorúnak illetve gondnokolt esetében a törvényes képviselőnek az intézmény részére.

A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető, konkrét összegben állapítja meg.

Az intézményvezető a kötelezettet írásban tájékoztatja a személyi térítési díj összegéről az utógondozói ellátás esetén legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított harminc napon belül.

KÖZLEMÉNY

 a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában,
 a Bács-Kiskun Vármegyei Kirendeltség illetékességi területén működő
gyermekvédelmi intézmény telephelyein 2024. április 1. napjától érvényes intézményi térítési díjak innen tölthetők le.

Weboldalunkon sütiket használunk

A bkmgyvk.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.