A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság állami fenntartóként 2013 óta biztosít gyermekvédelmi szakszolgáltatást és gyermekvédelmi szakellátást Bács-Kiskun vármegyében.

A szakmai munka jogi alapját képezi a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet.

Működtetőként a Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat végezte a szakmai feladatokat 2021. 06. 30. napjáig:

- a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást, melynek feladata a gyámhatósági felkérésre elvégezni a döntést előkészítő, javaslattévő szakmai munkát, valamint szolgáltatási, szervezési, tanácsadói és szakértői hivatali feladatok ellátását;

- és a gyermekvédelmi szakellátást, melynek célja biztosítani az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermekek otthont nyújtó ellátását, a fiatal felnőttek utógondozói ellátását, valamint az utógondozását.

2021. 07. 01. napjától az intézmény szervezeti átalakulása valósul meg, amikor a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 66. § (3) bekezdés szerinti rendelkezést a fenntartó végrehajtotta. Ezt követően a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást az SZGYF fenntartásában az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat működtetésében a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Bács-Kiskun Vármegye látja el.

A gyermekvédelmi szakellátást pedig a jogutódként működő, továbbra is SZGYF fenntartású Gyermekvédelmi Központ Bács-Kiskun Vármegye látja el önálló intézményként.

Az intézmény nevének, székhelyének, telephelyei elnevezésének változásával, és a vezető személyének változásával működik tovább.

Az otthont nyújtó ellátás a vármegyei ellátási területű gondozási helyeken, gyermek-, és lakásotthonokban történik a vármegyében.

A vármegyei gyermekvédelmi központ által működtetett lakásotthonokban: Bársonyka Lakásotthon Kecskemét, Rezeda Lakásotthon Kecskemét, Arany Lakásotthon Ballószög, Árvácska Lakásotthon Hetényegyháza,  Tölgyfa Lakásotthon Hetényegyháza, Nárcisz Külső Férőhely Kecskemét, Margaréta Külső Férőhely Kecskemét, Napraforgó Külső Férőhely Kecskemét, Kamilla Külső Férőhely Kecskemét, Bagolyvár Lakásotthon Baja, Sugovica Lakásotthon Baja, Meggyfa Lakásotthon Dunavecse, Barackfa Lakásotthon Dunavecse, Szilvafa Lakásotthon Dunavecse, Cseresznyevirág Gyermekotthon Kecskemét, végzik a kiskorúak és fiatal felnőttek otthont nyújtó ellátását, utógondozói ellátását. Az intézmény 5 gyermekotthonának, 14 lakásotthonában és 4 külsőférőhelyén összesen 138 férőhelyen nyújtja otthont nyújtó szolgáltatását, a teljes körű, illetve szükség szerinti ellátást.

Bajai, dunavecsei és kecskeméti telephelyeken kertvárosba integráltan, családi házakban kialakított lakásotthonokban, családias környezetben, több éve változatlan elhelyezéssel nevelkedhetnek az ellátottak. A gondozási helyeken a teljes körű ellátás tartalmazza az étkezést, ruházatot, iskoláztatást, felzárkóztatást, tehetségfejlesztést, személyiség korrekciót, szocializációt, szabadidő hasznos eltöltéséhez lehetőséget, a különböző ellátásokhoz való hozzáférést, habilitációt, rehabilitációt és terápiát. A szükség szerinti ellátás illeszkedik a 18 éven felüli dolgozó vagy tanulmányokat folytató fiatal felnőtt önállóbb életviteléhez. A telephelyeken az elhelyezési, tárgyi és személyi feltételek adottak a szakmai munkához.

A fejlesztésekhez, karbantartásokhoz, beruházásokhoz szintén adottak a lehetőségek, melyet a fenntartó biztosít az intézmény számára.

A vármegyei gyermekvédelmi szakellátás székhelyén és gondozási helyet biztosító telephelyein a szakmai és technikai engedélyezett dolgozói létszám összesen 95 fő.

Az intézmény szakmai egységei határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik.

A gyermekotthoni, lakásotthoni elhelyezésre is egyre nagyobb igény mutatkozik a gyermekek személyiségállapotából, bekerülési életkorukból és a nevelőszülői hálózatok túlterheltségéből adódóan.

A vármegyei gyermekvédelmi szakellátásban továbbra is részt vesz az Őszi Napfény Integrált Szociális Intézmény Bácsborsód, mint a szociális törvény hatálya alá tartozó gondozási hely, ápoló-gondozó otthon a súlyos állapotú gyermekek ellátásának helye.   Az intézmény egyik telephelyén különleges szükségletű, tartósan beteg, fogyatékkal élő gyermekek kerülhetnek elhelyezésre.

Több alapítványi és egyházi szolgáltató is részt vesz az otthont nyújtó ellátás biztosításában. Nevelőszülői hálózattal az állami fenntartású vármegyei gyermekvédelmi szakellátás nem rendelkezik, ezt a gondozási formát 2011. december 1. óta ellátási szerződés keretében egyházi fenntartó biztosítja.

A nevelőszülői családokban a jogszabályi előírások alapján, a 12 éven aluli kiskorúak, az állapotos kiskorúak és a gyermekükkel együttesen elhelyezett ellátottak elhelyezésének kell megvalósulnia. Legnagyobb számban a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában működő Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató nevelőszülői hálózata látja el. Továbbá az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa és további főként egyházi fenntartású kisebb szolgáltató is részt vesz a feladat ellátásban. 

Weboldalunkon sütiket használunk

A bkmgyvk.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.