• slideshow_gyv_1.jpg
  • slideshow_gyv_2.jpg

Hírek

Alaptevékenység és hatáskör

2.1. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

Jogszabályok, szabályzatok:

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 2/2021. (II.26.) EMMI utasítás
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény
        -   az adatvédelem és adatbiztonság szabályairól szóló 23/2018 (VII.27.) SZGYF Szabályzat
- az 1/2021. (VII. 23.) SZGYF utasítás a közérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló SZGYF utasítás
-    a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet
-    az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet,
-    az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet,
-    az államháztartásról 2011.évi CXCV. törvény (Áht.),
-    a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Bács-Kiskun Vármegyei Kirendeltségének Ügyrendje,
-    a követeléskezelés rendjéről szóló 8/2017. (IV.5.) SZGYF-szabályzat
- a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
-    az intézmény mindenkori hatályos szervezeti- és működési szabályzata
-    az intézmény mindenkori hatályos adatvédelmi- és adatbiztonsági szabályzata 
- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 
- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól, és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 
- A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer.)
- A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet
- a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
- a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet
- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 
- Az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény
- Egyéb, a vizsgálatot érintő jogszabályok: Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (Mt.), Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 
- A közalkalmazottak jogállásáról 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet.
- A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
- A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4.) Sz.Cs.M. rendelet
- A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet.

Alapító okirat módosító 2021.07.01-től
Működési engedély módosítás
Működési engedély véglegesítés
Szervezeti és Működési Szabályzat
Szabályzat a közérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről 1. sz. módosítás
Alapító okirat (módosított)
Szervezeti és Működési Szabályzat
Cseresznyevirág Lakásotthon határozat végzés
Működési engedély módosítás határozat véglegessé válás
 
 
Weboldalunkon sütiket használunk

A bkmgyvk.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.