• slideshow_gyv_1.jpg
  • slideshow_gyv_2.jpg

Hírek

Különös közzétételi listák

Térítési díj – gyermekvédelem

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 93. §-ban foglaltak alapján a gyámhatóság a gyermek vagy a fiatal felnőtt kérelmére elrendelheti az utógondozói ellátását, ha a nevelésbe vétele a nagykorúságával szűnik meg.

Amennyiben létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja, és a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát, 21 éves koráig utógondozói ellátásban részesülhet. 

A gyermekvédelmi szakellátás keretében az utógondozói ellátásért térítési díjat kell fizetni az ellátást igénybe vevő fiatalnak. (Gyvt. 146.-147. §)

A szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete az intézményi térítési díj, melyet a fenntartó állapít meg, alkalmazva az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályozásáról szóló 2008. évi III. törvényben foglaltakat.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) a) pontja szerint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő intézmény esetében az intézményi térítési díjat a megyei kirendeltség állapítja meg, melyet tárgyév április elsejéig a Főigazgatóság honlapján Közlemény formájában közzé tesz.

A személyi térítési díj megállapításánál a fiatal felnőtt rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni. (Gyvt. 150.§)

Térítési díjak 2023.
 
 
Weboldalunkon sütiket használunk

A bkmgyvk.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.